foto: www.knvb.nl

over www.psvweb.nl

www.psvweb.nl verzamelt statistieken over PSV. De website wordt op onregelmatige basis bijgewerkt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse bronnen zoals;

www.psv.nl
teletekst.nos.nl
www.eredivisie.nl
www.soccerway.com
eigen waarneming

Deze website is op geen enkele manier aan PSV verbonden. Aan deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

De database is gevuld met gegevens vanaf het seizoen 1996-1997. Doordat de site recent vernieuwd is, zijn nog niet alle gegevens zichtbaar.

Voor vragen kun je contact opnemen met de webmaster van deze site.